Пиалка "Тин Де Чжен" №3 "Китайская Тыква" (95 мл.)